Cookie- og Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Cookiedeklaration

Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din enhed til at gøre din oplevelse bedre og mere effektiv.

Vi bruger cookies til at indsamle og behandle typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse udfyldelse af en kontaktformular.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række informationer i.e. personoplysninger der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev og øvrig brug af services.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores analysepartnere.

Vi kan kun gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at levere en tjeneste som du har anmodet om at bruge. Vi skal indhente dit samtykke til at bruge alle andre typer af cookies.

Du kan altid tilbagetrække eller ændre dit samtykke fra vores cookiepolitik.

Ændring af dit samtykke

For at slette eller få oplyst dine personfølsom data vi har liggende omkring dig, kan du henvende dig på einar@ehcolo.dk.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 30-05-2018

Privatlivspolitik

1 INDLEDNING

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som kontaktperson hos en virksomhedskunde eller potentiel virksomhedskunde hos Ehcolo A/S ("Selskabet") bliver informeret om, hvordan Selskabet håndterer dine personoplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. De virksomhedskunder, Selskabet har et aftaleforhold til eller ønsker at indlede et aftaleforhold til, kaldes herefter "Kunder". De virksomheder, Selskabet kontakter uden at have en eksisterende eller nært forestående kunderelation til, kaldes "Potentielle Kunder".

 • 2  HVEM ER DATAANSVARLIG? 
Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om kontaktpersoner hos Kunder og Potentielle Kunder. 
Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger. Ehcolo A/S, CVR-NR 10859395
Smedevej 10 DK-6683 Føvling
+45 75 39 84 11 
Kontakt Einar Ibsen på einar@ehcolo.dk, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger. 

 • 3  TYPER AF PERSONOPLYSNINGER, SOM BEHANDLES

3.1 Kunder

Selskabet behandler følgende personoplysninger om kontaktpersoner hos Kunder. (a) Navn
(b) Telefonnummer
(c) E-mailadresse

(d) Stillingsbetegnelse

Hvis Kunden er din egen enkeltmandsvirksomhed, kan vi også indhente følgende oplysninger:

 • (a)  Firmaets cvr-nr. 

 • (b)  Kreditvurdering af din enkeltmandsvirksomhed 


Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig, for at Selskabet kan opfylde aftalen med Kunden. Hvis disse oplysninger ikke kan behandles, kan aftalen med Kunden ikke opfyldes. Oplysningerne indsamles fra dig selv og/eller den Kunde, du repræsenterer.

Selskabet opbevarer også Kundernes købshistorik, dvs. oplysninger om købte produkter, antal, dato og pris.

Version 1.1 opdateret maj 2018

3.2 Potentielle Kunder

Selskabet behandler oplysninger om kontaktpersoners navne, kontaktoplysninger og stilling hos Potentielle Kunder.

4 FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG OPBEVARINGSPERIODE

4.1 Kunder

 • 1.1  Kundeadministration 
Navn og kontaktoplysninger behandles, for at Selskabet kan gennemføre købet, levere varen til Kunden og i øvrigt administrere Kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service. 
Enkeltmandsvirksomheders cvr-nr.- behandles i forbindelse med fakturakøb. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne fastslå kundens identitet. 
En kreditvurdering af enkeltmandsvirksomheder kan blive behandlet, for at Selskabet kan fastslå Kundens betalingsevne. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, idet Selskabet har en legitim interesse i at vurdere mulighederne for at få betaling. 
Ovenstående oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål. 

 • 1.2  Returnering, garantikrav og produktansvar 
Selskabet opbevarer oplysninger om Kundens købshistorik og eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, Kunden har købt. I sådan dokumentation kan kontaktpersonens navn og andre oplysninger om kontaktpersonen forekomme. Selskabet opbevarer denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt, for at Selskabet kan give Kunden kvalificeret service efter købet og for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven. Oplysningerne opbevares til disse formål på grundlag af en interesseafvejning. 

 • 1.3  Direkte markedsføring 
Selskabet vil også kunne behandle din e-mailadresse med henblik på direkte markedsføring. Markedsføringen består i, at Selskabet via mail sender nyhedsbreve og tilbud om tilsvarende varer/tjenester, som tidligere er købt af den enkeltmandsvirksomhed eller det selskab, som du er ansat i. 
Selskabet ønsker også at sende dig tilbud via e-mail, som vi mener er relevante for dig i dit erhverv. Hvis du ønsker at modtage sådanne tilbud, vil vi bede dig om at godkende samtykkeformularen til dette formål, der findes på vores hjemmeside. Hvis du har givet dit samtykke til dette specifikke formål, gemmer firmaet dine foretrukne interesser og e-mail adresse for at sende målrettede marketingstilbud til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte Selskabet på einar@ehcolo.dk. Tilbagekaldelse berører dog ikke lovligheden af Selskabets behandling på grundlag af samtykket, før det blev trukket tilbage. 


Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i op til tolv (12) måneder efter Kundens seneste køb. Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til kontaktpersoner hos virksomhedskunder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, i op til ti (10) år efter Kundens seneste køb.

Nyhedsbreve og markedsføringsmails sendes kun, hvis du ikke har modsat dig en sådan markedsføring, og du kan når som helst vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt Selskabet på einar@ehcolo.dk, eller brug det link til afmelding, som findes i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse.

Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter.

4.1.4 Øvrigt

Selskabet kan uanset ovenstående behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

5 HVEM VIL VI KUNNE DELE DINE OPLYSNINGER MED?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til: Centex (Levering/service af servere)
EG One (Eksternt bogholderi)

Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet . Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til partnere og underleverandører i forbindelse med specifikke projekter. Dertil, myndigheder som f.eks. Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

6 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.

7 DINE RETTIGHEDER

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

 • (a)  Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. 

 • (b)  Ret til dataportabilitet (kun enkeltmandsvirksomheder). Hvis du er kunde og enkeltmandsvirksomhed, har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet 


Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvori du er part.

(c) Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

 • (d)  Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til. 

 • (e)  Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger. Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger. 

 • (f)  Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig. 

 • (g)  Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte. 

 • (h)  Klager. Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet. 


Kontakt Selskabet på einar@ehcolo.dk, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

8 ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret via mail.


KONTAKT

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtag gode tilbud direkte på din email. Skriv din email her:

Email:

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere